Meer budget voor inkoop promotionele producten | PromZ

Meer budget voor inkoop promotionele producten

In 2017 stegen de budgetten voor promotionele producten van opdrachtgevers met gemiddeld 2,6% terwijl voor heel 2018 een stijging van het budget met bijna 5% wordt verwacht. Opvallend is dat met het stijgen van de budgetten het prijskaartje van de producten voor de gemiddelde opdrachtgever (weer) belangrijker wordt. Dit blijkt onder meer uit het jaarlijkse Opdrachtgeversonderzoek dat onderzoekbureau One Question eind 2017 in opdracht van PromZ Magazine uitvoerde.

Het hele artikel vind je hier:
Meer budget voor inkoop promotionele producten