Henk Otten

FVD stelt vragen over opbrengsten promotionele producten

In de onenigheid tussen Eerste Kamerlid Henk Otten en het bestuur van Forum voor Democratie, dat hem beschuldigt van fraude, is er ook een rol weggelegd voor promotionele artikelen.
Volgens een bericht in De Telegraaf op 24 juli j.l schreef het bestuur van Forum voor Democratie het volgende: “De externe accountant heeft geconstateerd dat er geen deugdelijke administratie is gevoerd in 2018 en dat er geen verantwoording is afgelegd over aanzienlijke contante betalingen van leden en andere supporters van FVD die tijdens bijeenkomsten in het land boeken en FVD-promotieartikelen kochten.”