OLYMPISCHE BAROMETER 2018 | PromZ
OLYMPISCHE BAROMETER 2018

OLYMPISCHE BAROMETER 2018

Al sinds 2000 voert Trendbox, powered by Motivaction, in samenwerking met Activate&Co rondom een EK of WK Voetbal de Oranje Barometer uit. Tenminste: als we mogen meedoen. In 2012 werd aan deze serie de Olympische Barometer toegevoegd. Doel van het onderzoek: de beleving van het evenement in Nederland in kaart brengen en inzicht verkrijgen in de bekendheid, de waardering en het effect van Olympische activatiecampagnes. Het onderzoek vindt ook nu weer plaats.

Met de beleving van de Spelen zit het doorgaans wel goed. Dankzij Londen (2012), Sochi (2014) en Rio (2016) weten we dat ruim driekwart van de Nederlanders zich betrokken voelt bij de Olympische ploeg en de berichtgeving in de media goed volgt. Let wel: dat zijn er meer dan bij een EK of WK Voetbal.
Maar hoe het precies staat met het Hollandse sporthumeur in februari, wat de prestaties van de schaatsers, shorttrackers en andere atleten doen voor het zelfvertrouwen van Nederland, hoe men de campagnes beoordeelt en welke drie volgens de consument op het podium komen? Begin maart weten we het. U kunt inhaken.

Vragen over het evenement zelf:

o Interesse, betrokkenheid en beleving
o Sponsorbekendheid TeamNL / NOC*NSF
o Sponsorbetrokkenheid
o Eindoordeel over de Spelen

Vragen over de activatiecampagnes (8-10 stuks):
o Bekendheid (omschrijving + visual)
o Spontaan commentaar
o Aantrekkelijkheid
o Vernieuwendheid
o Sympathie
o Passendheid bij het merk
o Deelnamebereidheid

Over het onderzoek:
o Doelgroep: NL 18-70 landelijk representatief
o Steekproef: n=600
o Dataverzameling: online
o Veldwerk: februari-maart 2018
o Rapportage: samenvattend in PPT
o Benchmark: Spelen van Londen, Sochi en Rio
o Entreeprijs: € 2.500,- excl. BTW
o Exclusieve vragen: € 100 – € 200 per stuk

Meer info: r.hielkema@motivaction.nl of frank@activateandco.nl