De schijnwerper op kerstpakketten 2019 | PromZ
De schijnwerper op kerstpakketten 2019

De schijnwerper op kerstpakketten 2019

Elk najaar laat Het Portaal Uitgevers ten behoeve van zijn vakbladen PromZ Vak en PromZ Magazine door het onafhankelijke marktonderzoekbureau One Question onderzoek doen naar de stand van zaken op het gebied van kerstpakketten.
Ook in 2019 is tijdens het jaarlijkse PromZ Opdrachtgevers- en PromZ Distributeursonderzoek een aantal vragen gesteld over de omgang met kerstpakketten en eindejaarsgeschenken. Daaruit komen o.m. de volgende gegevens naar voren:

– 64% van de opdrachtgevers (bedrijven) zal dit jaar een kerstpakket aan het personeel geven.
Dit betekent dat in vergelijking met 2018 bij meer bedrijven een kerstpakket aan het personeel wordt uitgereikt: vorig jaar deed 54% van de bedrijven dat nog. De gemiddelde prijs voor een kerstpakket zal dit jaar ruim 51 euro bedragen tegen bijna 53 euro in 2018. Meer pakketten dus met een iets lagere waarde.

– Steeds vaker worden codes om online een cadeau uit te kiezen of cadeaubonnen ingezet als kerstpakket.
In 44% van de gevallen heeft het kerstpakket een volledig ‘vaste’ inhoud waarbij voor de ontvanger niets te kiezen valt. In een op de vijf gevallen bestaat het kerstpakket uit zo’n online code en in 8% van de gevallen uit een cadeaubon. En verder zijn er natuurlijk de combinatiepakketten. 15% van de opdrachtgevers weet in oktober nog niet hoe het kerstpakket er uit komt te zien.

– De steeds gevarieerder wordende samenstelling van kerstpakketten leidt er bovendien toe dat leveranciers van kerstpakketten ook onderling aan elkaar gaan leveren.
53% van de distributeurs in Nederland meldt dat zij weleens producten leveren aan andere distributeurs voor gebruik in het door die andere distributeur samen te stellen kerstpakket.

– In bijna 60% van de gevallen wordt de directie van een bedrijf betrokken bij de keuze voor een kerstpakket of eindejaarsgeschenk.
De afdeling marketing/communicatie is er in 24% van de gevallen bij betrokken, de afdeling HR in 20% en de afdeling inkoop in 11% van de gevallen.

– De aanpak voor het selecteren en inkopen van kerstpakketten is bij bijna 80% van de bedrijven elk jaar hetzelfde.
Driekwart hanteert daarbij ook dezelfde timing.

– 3% van de bedrijven begint al in het eerste kwartaal na te denken over het kerstpakket dat aan het einde van het vierde kwartaal zal worden uitgereikt.
12% start het denkproces in het tweede kwartaal, 43% in het derde kwartaal terwijl 42% er pas in het vierde kwartaal over gaat denken. Interessant in dit verband is dat de leveranciers van kerstpakketten melden dat ruim 21% van de kerstpakketten al vóór het vierde kwartaal besteld wordt (de levering vindt uiteraard pas in het vierde kwartaal plaats), hetgeen betekent dat bijna 80% van de bedrijven pas in het laatste kwartaal de feitelijke bestelling van het kerstpakket doet. Bedrijven gunnen zichzelf dus veel tijd om na te denken over kerstpakketten en beslissen daar vaak op het laatste moment over, hetgeen tot de nodige extra werkdruk bij leveranciers in december leidt.

– In bijna een kwart van de gevallen maken verstrekkers van kerstpakketten onderscheid naar de ontvangers.
Soms is dit naar functie, soms werkt men met ‘vega’-pakketten voor vegetarische medewerkers. Er wordt soms ook rekening gehouden met godsdienst. Het vaakst rapporteren bedrijven dat ze onderscheid maken naar geslacht: vrouwelijke medewerkers krijgen een pakket met een andere inhoud dan mannelijke medewerkers. Je kunt je afvragen of dit niet hier en daar tot kritiek zal leiden in deze tijden waarin het onderscheid tussen mannen en vrouwen steeds minder gemaakt wordt.

– Van de opdrachtgevers geeft 39% aan het einde van het jaar een eindejaarsgeschenk aan haar relaties.
Dit is bijna hetzelfde percentage als in 2018 (38%). Dit jaar is de gemiddelde prijs van een eindejaarsgeschenk voor relaties bijna 35 euro. Vorig jaar was dat nog bijna 36,50 euro.