Ton Löbker (Compacon): 'Creating Shared Values is het nieuwe denken' | PromZ
Ton Löbker Compacon Creating Shared Values is het nieuwe denken

Ton Löbker (Compacon): ‘Creating Shared Values is het nieuwe denken’

Creating Shared Values is alweer de nieuwe duurzaamheid vindt Ton Löbker van Compacon. Hij pleit voor CSV. Om CSV in de bedrijfsvoering te verankeren heb je de toeleveranciers, de collega’s en natuurlijk de klanten nodig, stelt hij.

In deze editie van PromZ Magazine is er extra aandacht voor duurzame promotionele producten. Leverancier Compacon is een koploper op het gebied van aandacht voor duurzaamheid, MVO en CSR. Compacon gaat nu nog een stap verder. Het bedrijf pleit voor CSV, Creating Shared Values, het nieuwe denken & doen binnen het bedrijfsleven. Ook daar heb je de toeleveranciers, de collega’s en zeker ook de klanten bij nodig. CSV gaat veel verder dan CSR, vertelt Ton Löbker, directeur van Compacon.

“Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) staat inmiddels wel bij ieder bedrijf op de agenda. Het is gebruikelijk en ‘correct’ om er over te communiceren en bedrijven laten graag zien welke MVO-activiteiten ze ontplooien. Soms heeft dit meer betrekking op het ecologische aspect van MVO. In de promotionele productenbranche vertaalt zich dat bijvoorbeeld naar de inzet van ‘groene’ producten En soms wordt juist het maatschappelijk betrokken ondernemen (CSR, Corporate Social Responsibility) benadrukt, waarbij het verbod op kinderarbeid een duidelijk voorbeeld is. En ondanks het feit dat CSR fantastische initiatieven laat zien, zijn er steeds meer bedrijven die Creating Shared Value als het nieuwe denken zien. CSV is eigenlijk de strategie die is gericht op het vergroten van de competitiviteit van een onderneming enerzijds en het versterken van de economische en sociale voorwaarden van de omgeving anderzijds,” vindt hij.

Hoe kijkt Compacon aan tegen Corporate Social Responsibility?

Löbker: “Corporate Social Responsibility wordt in onze branche, maar ook in andere industrieën met hoofdletters geschreven. Bedrijven realiseren zich, deels door druk van buitenaf en mentaliteitsverandering van de consument, dat ze een duurzame koers moeten varen. Bedrijven schrijven een CSR-beleid, proberen hun impact op het milieu te verminderen, focussen op compliance en rapporteren in het jaar- of milieuverslag hun vorderingen op het gebied van verduurzaming. Maar toch houden voornemen en uitvoering geen gelijke tred met elkaar, omdat het vaak geen verantwoordelijkheid is die door de gehele organisatie gedragen wordt. Bovendien is CSR vaak gelimiteerd door een budget, waardoor het slechts de randverschijnselen van duurzaamheid ondersteunt. Dit is overigens ook een beeld wat we zien bij opdrachtgevers. Een groot deel van hen gaat nog maar langzaam over tot de inzet van groene promotionele producten.” “De vraag is zelfs of CSR in het traditionele bedrijfsmodel overeind
zal blijven en bij kan dragen aan een betere wereld,” aldus Löbker. “Bedrijven richten zich traditioneel teveel op het maken van winst en het creëren van economische waarde en hebben vaak een korte termijn strategie. Uitgangspunten die haaks op de kernwaarden van CSR staan en daardoor ook eigenlijk slechts gericht zijn op de randverschijnselen,” stelt hij.

Waarom denk je dat het fenomeen Creating Shared Values in de toekomst effectiever zal zijn dan CSR?

Löbker: “Creating Shared Values is beleid en bedrijfsvoering, gericht op het versterken van de competitiviteit van een bedrijf, terwijl tegelijkertijd de economische en sociale voorwaarden van
de gemeenschap, waarin het bedrijf opereert, worden versterkt. Bedrijven moeten ondernemingssucces weer gaan koppelen aan sociale vooruitgang. Creating Shared Values is niet alleen sociale verantwoordelijkheid, liefdadigheid of duurzaamheid, maar een nieuwe manier om economisch succesvol te zijn, die de kern vormt van wat bedrijven doen. Het doel van ondernemingen moet worden geherdefinieerd als het creëren van shared value, niet van ‘winst’ op zichzelf.

Wat betekent dit voor leveranciers in de promotionele productenbranche?

Löbker: “Binnen onze industrie is in de gehele supply chain en in de samenwerking met onze toeleveranciers en fabrikanten op het gebied van Creating Shared Values veel te winnen. Denk
bijvoorbeeld aan het verbeteren van arbeidsomstandigheden van fabrieksarbeiders en daardoor productiviteit, het reduceren van verpakkingsmaterialen en het gebruik van meer duurzame grondstoffen of het meer lokaal vervaardigen van producten: dat zijn een aantal aspecten waar we met elkaar het verschil kunnen maken. Het structureel verbeteren van arbeidsomstandigheden door bijvoorbeeld te investeren in fabrieken levert op termijn resultaat op. Niet alleen op het gebied van productiviteit, maar ook op het gebied van sociale vooruitgang.” “Deze benadering is niet direct gericht op het maximaliseren van bedrijfswinst, maar meer gericht op waarde voor bedrijf én maatschappij. En dat is goed voor ons, goed voor onze klanten, goed voor onze toeleveranciers én goed voor maatschappij en milieu!”

Wat zou ieders rol moeten zijn en hoe staan jullie hier zelf in?

“Zoals met veel nieuwe initiatieven of denkrichtingen is het van belang dat er een kritische massa ontstaat die zaken in beweging kan brengen. Het zijn niet alleen de Nestlé’s of Coca Cola’s van deze wereld die dit bewerkstelligen, daar zou iedereen aan kunnen bijdragen. Als Compacon hebben we CSV dan ook als beleid gedefinieerd en kijken we naar mogelijkheden om de economische en sociale vooruitgang van de omgeving waarin we opereren te bewerkstelligen en ook de waarde van ons bedrijf te vergroten,” zegt Löbker. “Wij vertalen deze zienswijze inmiddels naar concrete doelen en zullen dit verder blijven ontwikkelen. Zo organiseren we ieder jaar een goede doelen dag, waarbij alle medewerkers een dag
besteden aan het helpen van hulpbehoevende mensen. En Compacon is dit jaar ook een van de major partners geworden van de Cambodian Kids Foundation, een hulporganisatie die zich richt op de educatie en ontwikkeling van kinderen in Cambodja om ze een betere toekomst te geven. Naast een financiële ondersteuning worden ook onze medewerkers nauw betrokken bij dit project: zij organiseren fundraise projecten en in het najaar gaat een groep Compacon-vrijwilligers ter plekke hulp bieden. We kunnen
er natuurlijk ook voor kiezen om de kosten die deze projecten met zich meebrengen in onze eigen zak te steken, maar op deze manier geven we iedereen binnen ons bedrijf de mogelijkheid wat terug te doen voor de maatschappij. De toegevoegde waarde en beleving die we daarmee binnen ons bedrijf ontwikkelen is
indrukwekkend.

Hoe kijken jullie klanten hier tegen aan en welke waarde hechten zij eraan?

Löbker: “We hebben afgelopen jaar een onderzoek gehouden bij onze klanten over CSR en de inzet van groene, minder milieubelastende promotionele producten. We waren benieuwd of de klant dit ook ziet
als een kans om het verschil te maken. Algemene conclusie was dat de bewustwording er zeker was, maar dat dit nog niet altijd omgezet werd in daden. Groene producten kunnen in een aantal gevallen hogere
kosten met zich meebrengen, en daar zit dan ook direct het probleem. CSR is vaak budget gedreven, terwijl CSV eigenlijk meerwaarde voor iedereen creëert.” “Inmiddels zijn we een jaar verder en zien we een beweging op dit gebied. Onze inspanningen worden positief ervaren en versterken de positionering van ons bedrijf. We hebben concrete resultaten geboekt bij de acquisitie van nieuwe klanten om die reden bijvoorbeeld.”

Kun je in jullie ogen als bedrijf aan CSR en CSV voorbij gaan?

“CSR is een strategie gericht op reputatie en slechts verbonden aan delen van het bedrijf. Bovendien vaak budget gedreven en daardoor is CSR in onze ogen op lange termijn een ingewikkelde strategie. CSV
echter is gericht op het versterken van de onderneming en op het verbeteren van de sociale omgeving. Daar word je als bedrijf – en als mens en medewerker – beter van. Alleen al om die redenen kun je
in onze ogen als ondernemer niet aan CSV voorbij gaan,” zegt Löbker.

Is CSV nog een utopie of zijn we al begonnen die waar te maken?

Löbker: “Er zijn vele voorbeelden die al voor zich spreken. Grote ondernemingen die fors investeren in supply chains, arbeidsomstandigheden en productiviteit vergroten in landen waar ze de grondstoffen betrekken, waardoor in die landen ook de welvaart stijgt. CSV is daardoor geen toekomst maar realiteit, maar dat geldt zeker nog niet voor iedereen.”

Kun je concrete voorbeelden noemen van hoe jullie CSV toepassen?

“Als kleine onderneming hebben onze initiatieven natuurlijk niet zo’n impact als bijvoorbeeld een multinational als Nestlé. Maar in basis kunnen we op veel gebieden hetzelfde doen.” Hij vervolgt: “Een concrete case is bijvoorbeeld de recycling van de leren stoelen in de vertrekhal van onze klant Schiphol. Deze stoelen worden eens in de zoveel tijd vervangen. We zijn met Schiphol om de tafel gaan zitten en we hebben een voorstel gedaan om het leer van de stoelen te hergebruiken voor promotionele producten als een Ipadhoes en kofferlabel. Goed voor ons, goed voor Schiphol, goed voor de klant van Schiphol en goed voor milieu en omgeving.” “Een ander mooi voorbeeld is de investering in een fabriek in China om arbeidsomstandigheden te verbeteren. Bij productie van 50.000 T-shirts, waarbij we met de klant overeenkomen dat we beiden een aantal centen per shirt investeren, betekent een sportveldje naast de fabriek. Medewerkers in de fabriek zijn enthousiast, onze band met de fabriek wordt sterker en kan zich vertalen naar andere voordelen, en de klant heeft een prachtig verhaal bij de shirts die hij promotioneel inzet. Zo creëer je waarde met elkaar! Mooi toch?”