Brabant Water stuurt klantgedrag met premiumacties | PromZ

Brabant Water stuurt klantgedrag met premiumacties

Drie acties met drie verschillende premiums leidden ertoe dat steeds meer klanten van Brabant Water via het internet hun waterstanden zijn gaan doorgeven. En dat is precies wat Brabant Water beoogde om kostenbesparingen te kunnen doorvoeren.’ Waterbedrijven zijn monopolisten in hun gebied, omdat de consument – anders dan bij stroom en gas – niet vrij is in de keuze van zijn waterleverancier. Er zijn niet zoveel bedrijven die niet aan klantenbehoud en -werving hoeven te doen. Wat dat betreft verkeert Brabant Water in een benijdenswaardige positie, zeker in deze tijd van economische malaise. Maar de case van Brabant Water is toch voor veel bedrijven een praktijkvoorbeeld: de acties waren gericht op gedragsverandering van de klant om kostenbesparingen te realiseren – iets wat een groot aantal bedrijven hoog op de agenda heeft staan.

Van 20 naar 60 pct
Brabant Water voerde in samenwerking met Compacon achtereenvolgens drie premiumpromoties om de consument over te halen de meterstand online door te geven. Het percentage klanten dat overging op gebruik van het internet liep op van 20 procent naar 60 procent. Uiteindelijk zal de teller blijven staan op 65 à 70 procent, aldus Frank van der Putten van Brabant Water.

In het volgende nummer van PromZ Magazine, dat eind volgende week verschijnt, licht hij de acties uitgebreid toe.