Compacon ISO 27001 gecertificeerd | PromZ

Compacon ISO 27001 gecertificeerd

Met zo’n 30 jaar ervaring is Compacon een van de toonaangevende spelers op het gebied van promotionele artikelen, premiums en relatiegeschenken. Die positie brengt een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid met zich mee die het bedrijf zeer serieus neemt. Daarom verbindt Compacon zich aan gecertificeerde audits zoals de ISO-normeringen en leggen ze zichzelf ‘sustainable development goals’ op.

Na een intensief traject is Compacon recentelijk ISO 27001 gecertificeerd. ISO 27001 is dé standaard voor informatiebeveiliging. Via deze standaard borgen ze het proces om op een veilige manier om te gaan met alle informatie in het bedrijf. “We vinden het van groot belang dat alle gegevens van onze klanten veilig worden beheerd”, zo stelt Michiel Vonk, CEO van Compacon. “We hebben tenslotte met veel vertrouwelijke klantinformatie te maken. Het behaalde ISO 27001-certificaat geeft aan dat we de ingevoerde processen op een gestructureerde manier toepassen. Kortom, we nemen technische en organisatorische maatregelen om de vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit van alle informatie te waarborgen. Voor de klant en onze reputatie. Zo kan iedereen op aan van onze processen, net als van onze creativiteit.”.