Iets meer vertrouwen in de economie | PromZ

Iets meer vertrouwen in de economie

Het vertrouwen van consumenten in de economie is in augustus licht verbeterd. In juli stond het consumentenvertrouwen op -38, tegen -33 nu. Ook ondernemers zijn minder somber.

 

De koopbereidheid bij consumenten daalde wel met één punt naar -26, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Ook is de koopkracht van de Nederlandse bevolking vorig jaar met een procent afgenomen. Vooral de uitgaven aan duurzame goederen zijn fors teruggelopen.

 

Positief

Maar ondernemers zien de toekomst iets minder somber in, blijkt uit de Conjunctuurenquête Nederland. In het tweede kwartaal kwam de beoordeling van het economisch klimaat uit op -16,9 procent. Dat is een stuk beter dan de -26,6 procent in de periode daarvoor.

Ondanks dat ondernemers in het eerste kwartaal bijna een derde minder winst maakten, zijn ze positiever gestemd over de tweede helft van het jaar.