Marketeers vinden festivalsponsoring krachtig communicatiemiddel | PromZ

Marketeers vinden festivalsponsoring krachtig communicatiemiddel

Naar aanleiding van het festivalseizoen, stuurde het Belgische marketingconsultingbureau The House of Marketing een survey uit naar marketeers in België. Het onderzoek peilde het belang van festivalsponsoring voor marketeers, het typische profiel van een festivalganger en de meest impactvolle activaties om in contact te treden met deze festivalganger.


Enkele resultaten:
•Festivalsponsoring wordt beschouwd als een krachtig communicatiemiddel (73%), maar de meningen zijn verdeeld over het competitief voordeel (50%).
•80% vindt het moeilijk om de return on investment van festivalsponsoring te berekenen.
•De typische festivalganger is een mannelijke hipster tussen 18 en 24 jaar die een budgetbewuste en ethisch verantwoorde muziek- en bierliefhebber is en gemiddeld 2 keer per jaar een festival bezoekt.
•Gratis gadgets en ‘festivaldiensten’ zoals batterijladers hebben de meeste impact (78%).

Festivalgangers stimuleren om producten en diensten uit te proberen staat in de top 4 van de doelstellingen die marketeers hebben in relatie tot festivalsponsoring. Dit verklaart waarom 78% aangeeft dat het uitdelen van gratis gadgets en sampling de meest impactvolle festivalactivaties zijn om in contact te treden met de bezoekers. Toch zijn de meningen verdeeld of festivals de juiste plaats vormen als een ‘testlab’ voor bijvoorbeeld nieuwe technologieën.

“Ondanks de relatief hoge kostprijs van festivaltickets gelooft 58% van de marketeers dat festivalgangers eerder budgetbewust en geen big spenders zijn,” meent Karolien Vanhelden van The House of Marketing. “Ze zijn er eveneens van overtuigd dat festivalgangers constant online zijn, waardoor de bezoekers activeren via social media tijdens festivals enorm belangrijk is voor marketeers.”