Mazda werft donateurs voor Pieterburen | PromZ

Mazda werft donateurs voor Pieterburen

Mazda Motor Nederland gaat in zijn promotionele activiteiten, nieuwsbrieven, websites en bij openingen van nieuwe dealervestigingen donateurs werven voor zeehondencrèche Pieterburen.’,’/Daarnaast wordt bij alle 83 Mazda-dealers in Nederland actie gevoerd om donateurs te werven via posters en een speciale flyer met antwoordkaart. Wordt men via Mazda donateur voor minstens 12,50 euro per jaar, dan heeft het hele gezin (max. 5 personen) gratis toegang tot het bezoekerscentrum van de zeehondencrèche. Normaal geldt dat pas bij een donatie vanaf 25 euro per jaar.

Financiële ondersteuning
Mazda Motor Nederland heeft ook een contract gesloten met de Stichting Zeehondencrèche Lenie ’t Hart in Pieterburen. De daarin vastgelegde samenwerking behelst onder meer een financiële ondersteuning voor één van de dertien quarantainekamers van het ziekenhuis voor zeehonden in Pieterburen.

Mazda sluit met deze actie aan bij de steeds sterker wordende trend naar duurzaamheid, waarvan behoedzaam omgaan met de natuur een uiting is.