Nieuwe Code Telemarketing van kracht | PromZ

Nieuwe Code Telemarketing van kracht

Nieuwe Code Telemarketing van kracht Per 1 juli 2012 wordt de herziene Code Telemarketing gehandhaafd door de Stichting Reclame Code. Per 1 januari 2012 zijn een aantal andere gewijzigde dan wel nieuwe bijzondere reclamecodes goedgekeurd en in werking getreden, zoals de Code E-mail en de Code voor Kansspelen.

 

In de vernieuwde Telemarketingcode staat onder meer dat een telemarketeer duidelijk moet aangeven namens welke organisatie hij belt en dat hij geen aanbiedingen mag doen aan consumenten jonger dan 16 jaar. Ook geeft de Code aan wanneer en hoe een organisatie het recht van verzet en het bel-me-niet-register moet aanbieden.

 

Nieuwe Code E-mail

Twee Codes E-mail worden vervangen door één compleet nieuwe Code Reclame via E-mail In de vernieuwde code wordt het begrip ‘bestandseigenaar’ geïntroduceerd naast het begrip ‘adverteerder’, worden er nadere eisen gesteld aan het toestemmingsvereiste, het wijzen op het recht van verzet bij reclame via e-mail en worden er regels opgenomen voor tell-a-friend acties. Ook bevat de nieuwe code voorschriften over de informatie die aan de geadresseerde moet worden gegeven en de wijze waarop dat moet gebeuren.

 

Nieuwe Code Kansspelen

De nieuwe RVK bepaalt dat aan de consument informatie moet worden gegeven over onder meer het aantal trekkingen en of er sprake is van een abonnement. Indien een prijs of lot als gratis, als bonus of als cadeau wordt aangeboden, en men een bepaalde aankoopverplichting heeft om gebruik te kunnen maken van dit aanbod, dan dient deze aankoopverplichting duidelijk in de reclame-uiting te worden vermeld. De aanduiding “gratis” kan alleen worden gebruikt als duidelijk is dat het cadeau verbonden is aan een prestatie, bijvoorbeeld: “Product X gratis bij de aanschaf van een lot”. Ook is bepaald dat niet de suggestie mag worden gewekt dat prijswinnaars verplicht zijn mee te werken aan reclame, zoals in de vorm van televisieopnamen.