Opdrachtgevers weten wat ze willen | PromZ

Opdrachtgevers weten wat ze willen

In het jaar 2016 hebben Nederlandse bedrijven en organisaties 3,3% meer uitgegeven aan promotionele producten dan in 2015. Dit cijfer komt naar voren uit het jaarlijkse onafhankelijke PromZ Magazine Opdrachtgeversonderzoek dat in oktober/november 2016 werd gehouden door onderzoekbureau One Question.

 

De budgetgroei is conform de verwachting die opdrachtgevers een jaar geleden uitspraken met betrekking tot hun budget in 2016. Dit wil overigens niet zeggen dat bij alle bedrijven de budgetten voor promotionele producten gegroeid zijn: bij tweederde bleef het budget gelijk, bij 10% daalde het budget enigszins en bij een kwart was een stijging te zien, wat voor alle opdrachtgevers zorgt voor een gemiddelde groei van 3,3% in 2016. Voor 2017 zijn de opdrachtgevers iets voorzichtiger: ze verwachten in dat jaar een budgetgroei van bijna 2%.

 

Meer kerstpakketten en eindejaarsgeschenken

In het Opdrachtgeversonderzoek 2016 is ook gevraagd naar de inzet van kerstpakketten voor medewerkers en eindejaarsgeschenken voor relaties. Er blijkt sprake te zijn van een sterk groeiende inzet: 61% van de bedrijven geeft een kerstpakket aan de medewerkers (dat was 53% in 2015), terwijl 43% een eindejaarsgeschenk aan relaties aanbiedt (dat was 37% in 2015).
De waarde van een gemiddeld kerstpakket is dit jaar met zo’n 5% gestegen tot € 44,38. De waarde van een eindejaarsgeschenk voor relaties blijkt dit jaar op € 35,72 te liggen. En dat is een forse groei ten opzichte van 2015 toen aan eindejaarsgeschenk voor relaties € 25,61 werd besteed.

 

Meer uitkomsten leest u in PromZ Magazine nr 4, die medio december uitkomt.