Paraplu-oorlog wellicht nog niet beslecht | PromZ

Paraplu-oorlog wellicht nog niet beslecht

Er is voorlopig een eind gekomen aan een bijna 10 jaar lang durend geschil over ‘namaak van modellen’ tussen paraplufabrikanten Senz en Impliva, beide ook heel actief op de zakelijke markt. De rechter heeft Impliva in het gelijk gesteld, maar Senz gaat wellicht nog in hoger beroep tegen de uitspraak.

Impliva en Senz zijn al bijna tien jaar in een juridische strijd verwikkeld over aerodynamische stormparaplu’s. Al in 2007 diende een kort geding bij de rechtbank in Den Haag over de omvang van de bescherming die het model van Senz genoot. Via het EUIPO (European Union Intellectual Property Office) lukte het Impliva aanvankelijk de modelbescherming nietig te laten verklaren, maar die uitspraak werd door het Gerecht in Luxemburg in beroep weer vernietigd. Wel bakende het Gerecht de modelbescherming van Senz duidelijk af.
 

Nieuwe strijd

Mede op basis van deze uitspraak ontwikkelde Impliva vervolgens in eigen beheer een aerodynamische stormparaplu in twee varianten, die begin dit jaar onder de merknamen STORMini en STORMaxi op de markt werden gebracht. Dat leidde tot een nieuwe juridische strijd, omdat Senz stelde dat deze nieuwe producten een inbreuk op haar rechten vormden. De rechtbank in Den Haag besliste echter dat dit niet het geval is.
Senz betwist de juistheid van de beslissing en beraadt zich op hoger beroep. Volgens Impliva wijkt de paraplu op 59 punten af van het Senz-model en is het terecht dat de rechter dit heeft onderkend en vaststelt dat Impliva alle rechten van derden heeft gerespecteerd.