Tomke handpop | PromZ

Tomke handpop

In de provincie Fryslân wordt actief gewerkt aan het actief blijven gebruiken door de Friese kinderen van hun memmetaal, oftewel de moedertaal. De Stichting Afûk is één van de deelnemers aan het Tomkeproject, een leesbevorderingsprogramma dat in 1996 is gestart. Voorlezen, versjes zingen, taalmaterialen en aandacht voor allerlei zaken is van belang voor het leggen van een goede basis voor de Friese taalbeheersing. Tomke is een stripfiguur dat op vele manieren wordt ingezet, o.a. door het uitgeven van Tomke kinderboeken.

De handpop Tomke werd ontwikkeld, zodat Friese kinderen spelenderwijs bij het lezen van een Tomke kinderboek een positieve ervaring opdoen met het spreken van hun Friese taal. De pop is te koop in de winkel van Afûk, maar kan ook worden besteld via de website.

Jurjen Relatiegeschenken importeert al ruim 40 jaar direct uit het Verre Oosten. Daardoor hebben wij veel producenten bezocht en weten wij veel over productietechnieken. Daarom kennen wij het woord ‘nee’ bijna niet. Ons motto luidt dan ook . . . een relatie is een geschenk.

Leverancier
Bedrijfsnaam Jurjen B.V.
Ceresweg 20A
8938 BG Leeuwarden

Website www.jurjen.nl

Telefoon: 058-2151919
Fax: 058-2151986