2018: waarde kerstpakketten stijgt | PromZ
2018: waarde kerstpakketten stijgt

2018: waarde kerstpakketten stijgt

De gemiddelde waarde van een kerstpakket voor medewerkers bedraagt dit jaar € 52,93. Dat is een stijging van 12% ten opzichte van de waarde in 2017. De waardestijging in 2017 ten opzichte van 2016 was 6%. Het gemiddelde personeelslid krijgt dit jaar dus meer dan in de afgelopen jaren, zoals naar voren komt uit het jaarlijkse PromZ Opdrachtgeversonderzoek, uitgevoerd door One Question.

Aan het PromZ Magazine Opdrachtgeversonderzoek 2018 deden 154 respondenten mee, functionarissen uit het bedrijfsleven, (semi)overheden en non-profit organisaties die promotionele producten, relatie- en kerstgeschenken en kerstpakketten inkopen.
Het percentage bedrijven dat kerstpakketten aan het personeel verstrekt is dit jaar teruggelopen, van 66% in 2017 naar 54% dit jaar. Mogelijk beschouwt een aantal respondenten uit het onderzoek een cadeaubon (al dan niet digitaal) die met de kerst wordt uitgereikt niet als een ‘kerstpakket’. Ongeveer de helft van de uitgereikte kerstpakketten bevat enkel food en/of non-food producten, terwijl 20% van de kerstpakketten naast tastbare producten ook een cadeaubon bevat, al dan niet digitaal. De overige kerstpakketten bevatten alleen een cadeaubon.

Eindejaarsgeschenken voor relaties

Evenals in 2017 geeft 38% van de Nederlandse bedrijven zijn relaties een eindejaarsgeschenk. De gemiddelde waarde daarvan is dit jaar € 36,44 wat een stijging van niet minder dan 17% ten opzichte van 2017 betekent. Uit de cijfers kan afgeleid worden dat de budgetten voor eindejaarsgeschenken voor relaties meer gestegen zijn dan de budgetten voor kerstpakketten voor personeel.

Meer uitgaven aan kerstpakketten en eindejaarsgeschenken betekende in 2018 ook een kritischer selectie van leveranciers. Dit jaar koos 48% van de bedrijven die kerstpakketten aan de werknemers verstrekte een nieuwe leverancier (10% meer dan in 2017) terwijl 44%, hetzelfde percentage als in 2017, voor de eindejaarsgeschenken voor relaties een nieuwe leverancier selecteerde.

Meer uitkomsten van dit onderzoek in een volgende nieuwsbrief.