Aanscherping van Gedragscode Promotionele Kansspelen | PromZ

Aanscherping van Gedragscode Promotionele Kansspelen

Per 1 januari a.s. wijzigt het ministerie van Veiligheid & Justitie de Gedragscode Promotionele Kansspelen, die een bijlage vormt bij de Wet op Kansspelen, aldus een bericht van de BvA, de organisatie van – grote – adverteerders. 

De belangrijkste wijzigingen zijn als volgt:

– Het organiseren van een kansspel met als “enkel” doel om daarmee persoonsgegevens te verzamelen is niet toegestaan op grond van de Gedragscode
– Het is niet toegestaan persoonsgegevens van minderjarigen te verzamelen zonder verifieerbare toestemming van een ouder van de minderjarige, tenzij dat noodzakelijk is om "de minderjarige contactgegevens van zijn ouder te vragen teneinde toestemming te verkrijgen voor het uitreiken van prijzen of premies"
– Het toestemmingsvereiste voor deelname geldt voor alle minderjarigen (nu is dat tot 16 jaar)
– De oproep tot deelname aan een promotioneel kansspel dient de naam van het te promoten product, de dienst of organisatie te bevatten
– Het maximaal aantal trekkingen per jaar wordt verhoogd van 13 naar 20
– De totale waarde van het prijzenpakket moet vooraf bekend zijn
– Alle prijzen waar deelnemers recht op hebben dienen te worden uitgekeerd
– De spelvoorwaarden mogen niet tijdens de looptijd ten nadele van de deelnemers worden gewijzigd

 

Zie ook www.bva.nl