Bedrijven gebruiken klantdata te weinig | PromZ

Bedrijven gebruiken klantdata te weinig

Het verzamelen van klantdata is voor elk bedrijf van groot belang. Maar onderzoek toont aan dat slechts een beperkt percentage van de bedrijven iets doet met die data.

Uit onderzoek blijkt dat de overgrote meerderheid van bedrijven klantdata verzamelt (94,3%). Hetzelfde onderzoek toont echter ook aan dat slechts een beperkt percentage vervolgens iets met de verzamelde data doet (68,3%) en daar vervolgens resultaten mee behaalt (40%). Het omzetten van klantdata naar slimme en op feiten gebaseerde marketingstrategieën, blijkt voor veel bedrijven niet eenvoudig. 60% van de bedrijven die data verzamelt, geeft dan ook aan dat ze uiteindelijk niet genoeg met deze klantdata doen. Uit het onderzoek wordt duidelijk wat de grootste problemen zijn bij het gebruik van data:

Waarom wordt de ingewonnen data niet gebruikt?
• Gebrek aan analytische expertise (73,1%)
• Onvoldoende IT middelen (57,7%)
• Data wordt teveel op een afdeling bewaard (38,5%)

Welke problemen worden ondervonden bij het gebruik van data?
• Gebrek aan personeel (50,9%)
• Integratie in bestaande systemen (49,1%)
• Gebrek aan budget (41,5%)

Hoewel het verzamelen van klantdata dus door de meeste bedrijven als belangrijk wordt gezien, blijkt ook dat het omzetten van de data naar actie voor veel bedrijven nog erg moeilijk is. Toch blijkt de beloning voor het juiste gebruik van de data zeker de moeite waard. De volgende resultaten werden namelijk genoemd door het percentage dat de data wel op een goede manier gebruikt:

• Toename van deelname aan het loyaliteitsprogramma (58,5%)
• Toename van ROI (54,7%)
• Toename in de effectiviteit van de marketinginspanningen en daardoor een afname in marketing kosten (52,8%)
• Toename van het aantal transacties (52,8%)
• Toename van nieuwe klanten (door mond tot mondreclame) (47,2%)

Bedrijven die data analyseren en gebruiken om inzicht in hun klanten te krijgen en dit inzicht gebruiken voor hun marketingstrategie, hebben een duidelijk voordeel ten opzichte van hun concurrenten. De bedrijven zijn in staat de juiste boodschap op het juiste tijdstip bij de juiste mensen af te leveren. Niet alleen levert dit tevreden klanten op, maar zelfs ambassadeurs en fans.

bronnen: The Loyalty Marketer’s Association (2012) en Loyaltyfacts