Douwe Egberts viert weer Burendag | PromZ
Douwe Egberts Burendag

Douwe Egberts viert weer Burendag

Op 22 september 2018 viert Nederland voor de dertiende keer Burendag, een initiatief dat in 2006 werd genomen door Douwe Egberts. Voorgaande jaren was Burendag steeds een ‘nationaal feest’. In 2015 deden in heel Nederland bijna 1 miljoen mensen mee.

Oranje Fonds

In 2006 ontstond de Burendag op initiatief van Douwe Egberts en twee jaar later sloot het Oranje Fonds zich erbij aan. De dag vindt ieder jaar in het vierde weekend van september plaats. Het is een dag waarop mensen uit de buurt gezellig samenkomen en waarbij veel mensen iets goeds doen voor elkaar en de buurt. Met een ‘goede kop koffie’ brengt Douwe Egberts buren met elkaar in contact. Koffie is voor buren het begin voor het leggen en versterken van de contacten. Het Oranje Fonds is het nationale fonds voor sociale initiatieven en het bevorderen van de samenhang tussen groepen mensen. Met Burendag willen beide organisaties buurten leuker, socialer en veiliger maken door buren elkaar te ontmoeten en zich samen in te zetten voor hun buurt.

Merken en kerken

Met de vraag of merken de nieuwe kerken zijn, gaan we in de komende PromZ Magazine in op de vraag of en hoe merken de sociale cohesie zouden kunnen en moeten bevorderen. “Vroeger was die cohesie er meer in de kerk. De maatschappij is individualistischer geworden. Ik denk dat dit soort initiatieven van merken een terechte plek invullen,” aldus merkendeskundige Paul Moers in PromZ Magazine nr 2, die eind september uitkomt.