Nieuw handboek over actiemarketing | PromZ

Nieuw handboek over actiemarketing

Het laatst verschenen boek, ‘Actiemarketing’ van Ed van Eunen dateerde van 2003. Sindsdien kennen we webwinkels en social media. Bovendien is er op juridisch vlak het nodige veranderd. Het werd daarom hoog tijd dat de auteur een nieuwe uitgave van dit boek liet verschijnen, en dat is dan ook nu gebeurd, onder de titel ‘Het Complete Handboek Actiemarketing’.

 

Compleet is het boek zeker als het gaat om actiemarketing. Het behandelt de strategische inzet van deze vorm van marketing en gaat diep in op de inzet en uitvoering van de verschillende actiemarketingtechnieken. Globaal zijn die te verdelen in prijskortingen, premium- en spaaracties en kansacties. Aanvullend zijn er hoofdstukken over de communicatie en handling van promotionele acties.

 

Boter bij de vis-acties

Omdat Het Complete Handboek Actiemarketing geschreven is vanuit de invalshoek van promotionele acties, gaat het vooral om premiums en spaarartikelen die worden aangeboden bij de aankoop van een product of dienst.

In de hoofdstukken over premiumacties maakt Van Eunen een onderscheid tussen kortlopende, ‘boter bij de vis’ acties en langer lopende spaaracties, al dan niet collectief. Hij stelt vast dat premiums zich in een grote belangstelling van de promotiemakers mogen verheugen en concludeert dat de inzet van premiums een dusdanig sterk wapen is dat je mag aannemen dat ‘premiums altijd zullen blijven’. Immers, als mensen zich blijven gedragen als mensen, zullen ze prijs blijven stellen op het ontvangen van cadeautjes en dat is precies wat er bij premiumacties gebeurt. Overigens ervaar je bij het lezen van dit boek ook de kracht van de andere promotionele technieken: prijskortingen leiden in de meeste gevallen tot veel hogere extra omzetten, maar zijn erg duur, terwijl kansacties veel bescheidener resultaten opleveren, ook in vergelijking met premiumacties, maar wel tegen relatief lage kosten zonder het risico van kostenoverschrijding.

 

Juridische aspecten

In vergelijking met de vorige editie van het boek is de bespreking van de juridische kanten van promotionele acties geheel aangepast. Immers, de regels die er waren met betrekking tot premiums zijn vrijwel geheel komen te vervallen, terwijl, als het om kansacties gaat, op dit moment veel meer mag dan voorheen. De conclusie is dat er eigenlijk nauwelijks wettelijke belemmeringen zijn om tot goede premiumacties te komen. Wat dat betreft mogen we ons in Nederland gelukkig prijzen als je dat met het ons omringende buitenland vergelijkt.

 

Nieuwe media

Het spreekt vanzelf dat de nieuwe media een belangrijke plaats in het boek innemen. Waar het over winkels gaat, gaat het nu ook over webwinkels en waar het over internet gaat, gaat het nu ook over bijvoorbeeld smartphones en social media. Van Eunen ziet die nieuwe media primair als krachtige communicatiemiddelen die een promotionele actie uitstekend kunnen ondersteunen. Het blijft echter vooral de inhoud van de actie (de gekozen techniek, het aangeboden premium, etc.) die bepaalt of een promotionele actie succesvol wordt, in combinatie met de medewerking van de verkopende winkeliers. Er zijn natuurlijk heel specifieke actiemogelijkheden ontwikkeld voor social media maar – vooralsnog – zullen bedrijven daar niet 100% van hun promotionele inspanningen op in gaan zetten, zo verwacht de auteur.

 

 

 

Het Complete Handboek Actiemarketing door Ed van Eunen

Uitgeverij Pearson Education

ISBN 978 90 430 2344 3

Prijs € 24,95 O.a.

verkrijgbaar bij Managementboek.nl