Promodruk stijgt naar recordhoogte | PromZ

Promodruk stijgt naar recordhoogte

Contrast
De ontwikkeling van de promodruk in Nederland staat in schril contrast met die in het buitenland, aldus Distrifood. Maar volgens Patrick van der Zee, retail director IRI Nederland, gaat de promodruk in Nederland het komende jaar niet omlaag. “Promotie blijft voor retailers een belangrijke knop om aan te draaien om op korte termijn bij te sturen. En promoties kunnen wel degelijk een positief effect op de omzet hebben, als ze worden uitgevoerd op de juiste plaats en het juiste moment.”