Promoties goed voor omzet supermarkten | PromZ

Promoties goed voor omzet supermarkten

De omzet van supermarkten is in de eerste zeven maanden van 2009 met 4,2 procent gestegen: van 17,8 miljard euro in 2008 naar 18,5 miljard in 2009. Een deel van die stijging is toe te schrijven aan de vele promoties die de supermarkten hun klanten te bieden hadden.’,’
rnDe omzetgroei is met name te danken aan het toegenomen winkelbezoek. Sinds maart worden er ruim 4 procent meer supermarktbezoeken afgelegd door de consument, vooral vanwege de toegenomen promotiedruk. Klanten hebben meer belangstelling voor aanbiedingen en bezoeken meer verschillende formules.

Promotiedruk
De omzet die geboekt wordt met aanbiedingen is met ruim een kwart gestegen in het eerste half jaar van 2009. De 400 miljoen extra actieomzet zorgt voor ruim 2,5 procent extra groei voor de supermarkten. Elk type huishouden maakt dit jaar meer gebruik van aanbiedingen. Vooral gezinnen en ouderen (inclusief kostwinners) kopen naar verhouding veel producten die in de aanbieding zijn. Alleenstaanden maken er minder gebruik van. Met uitzondering van chips/zoutjes en broodsnacks (gezondheid) is in bijna alle assortimentsgroepen de promotiedruk gestegen.