Wat gaat u doen in 2019? | PromZ
Wat gaat u doen in 2019

Wat gaat u doen in 2019?

Sinds jaren wordt er in opdracht van PromZ Magazine onderzoek gedaan onder inkopers en marketeers van het Nederlands bedrijfsleven, (semi)overheden en de non-profit sector naar de actuele ontwikkelingen op het gebied van promotionele producten, relatiegeschenken, reclameartikelen en kerstpakketten/eindejaarsgeschenken.

Wellicht bent u onlangs benaderd voor dit zogeheten PromZ Opdrachtgeversonderzoek 2018, dat online wordt uitgevoerd door marktonderzoekbureau One Question. Er wordt bijvoorbeeld in grote lijnen gepeild hoe 2018 is verlopen wat betreft promotionele producten en relatiegeschenken, er wordt gevraagd of de budgetten voor de inzet van promotionele producten in 2019 stijgen of dalen, met hoeveel leveranciers inkopers zaken doen, welke soorten promotionele artikelen veel worden ingezet en wat belangrijke criteria bij de inkoop zijn.

Doe mee

Uw antwoorden worden absoluut anoniem verwerkt. De samengevatte uitkomsten van dit onderzoek, gebaseerd op uw antwoorden en die van vele andere marketeers en inkopers, worden gepubliceerd in de PromZ-emailnieuwsbrief en PromZ Magazine nr 1 van het komend jaar.

We rekenen op uw input. Uw ervaringen en mening zijn belangrijk om de markt in kaart te kunnen brengen en te voorspellen wat het nieuwe jaar gaat brengen. Daarnaast is uw medewerking van belang om vergelijkingen te kunnen maken met voorgaande jaren.