Loyaliteit donateurs onder de maat | PromZ

Loyaliteit donateurs onder de maat

Als loyaltyprogramma’s ergens belangrijk zijn, dan is het wel bij de goede doelenorganisaties. Want donateurs zijn niet loyaal, aldus een onderzoek van Dunck Loyalty Marketing in samenwerking met de Radboud Universiteit Nijmegen.

 

Aan het loyaliteitsonderzoek hebben zes goede doelen deelgenomen: Wereld Natuur Fonds, Greenpeace, Artsen zonder Grenzen, Plan Nederland, Astma Fonds en Nationaal Epilepsie Fonds. In totaal zijn meer dan 20.000 donateurs van deze doelen uitgenodigd om deel te nemen aan het online onderzoek. Uiteindelijk hebben ruim 2.350 donateurs de vragenlijst ingevuld.

 

Weinig betrokkenheid
Hoewel donateurs tevreden zijn, voelt slechts één op de drie donateurs zich ook echt betrokken bij het goede doel. Dit wordt voornamelijk verklaard doordat donateurs niet het gevoel hebben dat zij persoonlijk van belang zijn voor het goede doel.

Slechts 50% van de donateurs geeft aan dat zij het goede doel ook in de toekomst zullen blijven steunen. Wanneer de donateur er op achteruitgaat qua financiële middelen, neemt de intentie om te blijven steunen zelfs af tot slechts 33% van de donateurs.

Slechts 29% van de donateurs geeft aan dat zij het goede doel aanbevelen bij derden. Dit is een opmerkelijk laag percentage en zelfs lager dan bij energieleveranciers en verzekeraars.

 

Binden en behouden is noodzaak, aldus de onderzoekers. Een mix van persoonlijke aandacht en waardering zal leiden tot donateurs die het goede doel structureel blijven steunen.