Nieuwe regels voor promo-speelgoed | PromZ

Nieuwe regels voor promo-speelgoed

Met ingang van 20 juli a.s. geldt in alle EU-lidstaten de nieuwe Speelgoed Richtlijn. Die is ook van toepassing op speelgoed dat promotioneel wordt ingezet. 

‘,’

Met ingang van 20 juli a.s. geldt in alle EU-lidstaten de nieuwe Speelgoed Richtlijn. Die is ook van toepassing op speelgoed dat promotioneel wordt ingezet.

 

Onderstaand enkele van de belangrijkste wijzigingen:

 

– De fabrikant is verplicht alle mogelijke gevaren van een stuk speelgoed te identificeren.

 

– De resultaten van die beoordeling moeten worden bewaard in de technische documentatie.

 

– De eisen in verband met de productiecontrole zijn nauwkeuriger bepaald.

 

– Er zijn nieuwe en strengere chemische eisen: kankerverwekkende stoffen en stoffen die mutageen of schadelijk zijn voor de voortplanting, mogen niet in speelgoed voorkomen.

 

– Speelgoed dat is vastgemaakt aan voeding, is verboden.

 

– Speelgoed dat samen met voedsel wordt verkocht, moet apart verpakt zijn.

 

– Speelgoed mag in de omgeving van het kind niet makkelijk ontvlambaar zijn.

 

– Op de verpakking van speelgoed, op het etiket en in de gebruiksaanwijzing moet worden gewezen op de mogelijke gevaren en op het voorkomen daarvan.

 

Vraag uw leverancier van premiums en relatiegeschenken om meer informatie.

richtlijnen