Verband tussen loyaliteit en leeftijd | PromZ

Verband tussen loyaliteit en leeftijd

Een trend in de samenleving laat zien dat mensen steeds minder loyaal zijn in persoonlijke relaties. Deze trend is vooral zichtbaar bij jongeren. Er bestaat een sterke band tussen sociaal gedrag en consumentengedrag.

 

Vooronderzoekers een reden om te onderzoeken of de invloed van leeftijd ook van invloed is op loyaal consumentengedrag. Want als leeftijd inderdaad van invloed is op loyaal gedrag, kan dit veel betekenen voor de invulling van een loyalty strategie.

Ouderen loyaler dan jongeren
Onderzoekers Rundle-Thiele en Bennet onderzochten deze trend specifiek in de verzekeringsbranche. De conclusie die zij trokken is dat oudere consumenten loyaler zijn dan jongere consumenten. Er bestaan dus verschillen in de mate van loyaliteit op basis van leeftijd. De vraag is of deze verschillen verklaard worden door leeftijd of juist door generatie.

De huidige jonge generatie is niet loyaal, en het is mogelijk dat zij in de toekomst ook minder loyaal zijn dan de huidige oude generatie. In dit geval wordt het dus door generatie bepaald. Aan de andere kant kan het zo zijn dat consumenten loyaler worden naar mate ze ouder worden.

 

Dit is het gevolg van de toename van ervaring van de consument en een lagere behoefte aan variëteit, naar mate iemand ouder wordt. In dat geval is leeftijd dus van invloed op de loyaliteit. Welke van de twee bovenstaande conclusies daadwerkelijk getrokken kan worden is afhankelijk van vervolgonderzoek.

Strategie voor jongeren
Of het nu aan het generatieverschil of het leeftijdsverschil ligt , het feit blijft dat jongeren minder loyaal zijn dan ouderen op dit moment. Het is daarom belangrijk voor marketeers om hier nu ook al rekening mee te houden bij het opstellen van loyalty strategieën.

 

Bijvoorbeeld door in loyalty strategieën te differentiëren op basis van leeftijd, zodat jongeren anders worden benaderd dan ouderen. Denk hierbij aan een andere boodschap, propositie of een ander kanaal zoals bijvoorbeeld meer social media.

 

bron: Loyaltyfacts